Contributie seizoen 2018-2019

Voetballende leden
Spelende leden die ouder zijn dan 18 jaar of geboortejaar voor 2000 (senioren): € 211,05
Spelende leden die uitkomen in A, B of C of geboortejaar 2000-2005 (junioren): € 178,50
Spelende leden die uitkomen in D, E of F of geboortejaar 2006-2011 (pupillen): € 131,25

Niet voetballende leden
Kabouters en niet spelende pupillenleden € 68,25
Niet spelende juniorenleden geboortejaar 2000-2005 € 78,25
Niet spelende leden tussen 18 en 65 jaar: € 115,50
Niet spelende leden geboren voor 01-07-1953 € 61,22

Door verzending van dit aanmeldingsformulier wordt machtiging verleend aan Achilles’29, p/a Cranenburgsestraat 33a, 6561 AM te Groesbeek tot het afschrijven van verschuldigde bedragen op vermelde bank-of girorekening, zoals deze is vastgesteld in de ledenvergadering van de vereniging. De contributie is telkens vooraf in één keer verschuldigd voor de periode van 1 juli tot en met 30 juni en wordt in termijnen* geïncasseerd. Mocht ondergetekende het niet eens zijn met een incasso, dan heeft hij/zij de bevoegdheid het bedrag binnen 30 dagen na afschrijving bij zijn/haar bank te laten storneren.