Achilles’29 ontvangt de media graag op het sportpark. Om zowel voor de voetbalclub als voor de media zaken goed te laten verlopen hebben wij onderstaand een aantal zaken op een rij gezet.

Toegang tot sportpark De Heikant

Om een toegangsbewijs te verkrijgen dient u in het bezit te zijn van een geldige NSP-kaart en zich voor de wedstrijd te accrediteren via communicatie@achilles29.nl. Wie een accreditatie krijgt toegewezen kan zich vanaf 1 uur voor de wedstrijd melden bij de kassa.

Persruimte

Op de eerste etage in het clubgebouw is de persruimte ingericht. Alleen personen in bezit van een NSP-kaart, of een door Achilles’29 verstrekte persdagkaart hebben toegang tot de persruimte. Vanaf 1 uur voor aanvang van de wedstrijd bent u hier welkom. In de persruimte kunnen journalisten en fotografen gratis gebruikmaken van draadloos internet.

Na afloop van de wedstrijd (ongeveer 20 minuten na het laatste fluitsignaal) vindt in de persruimte de persconferentie plaats met de trainers van beide clubs. Daarnaast vinden interviews met spelers en trainers plaats in de mixed-zone (ruimte naast de kleedkamers aan de westzijde van het sportpark).

Mixed Zone

De mixed-zone is vanaf enkele minuten na afloop van de wedstrijd toegankelijk voor de media. Spelers en staf gaan direct na afloop van de wedstrijd eerst naar de kleedkamer en staan pas daarna de media te woord. Verzoeken voor interviews kunt u richten aan communicatie@achilles29.nl.

De rightholder FOX Sports heeft een voorrangspositie. Vervolgens komt de overige media aan bod, waarbij geldt dat dagbladen met een deadline weer voorrang hebben op weekbladen en media zonder directe deadline.
Alle (Tv-) interviews vinden plaats voor het back drop-board van Achilles’29 in de mixed-zone of in de persruimte.

Radio & TV

Met betrekking tot de Jupiler League zijn exclusief afspraken gemaakt met FOX Sports over de TV-registratie van wedstrijden. Dit betekent dat er tijdens de wedstrijd geen andere cameraploegen op het veld of elders op het sportpark worden toegestaan. Regionale omroepen hebben na afloop van de wedstrijd met hun camera toegang tot de mixed-zone en de persruimte. Zij dienen er echter wel rekening mee te houden dat er gewacht moet worden totdat de rightholders klaar zijn met hun werk.

Op basis van vertrouwen zal Achilles’29 geen camera’s innemen. Wel houdt Achilles’29 zich het recht voor maatregelen te nemen bij het eventueel schenden van deze afspraken. Ook eventuele schadeclaims ten gevolge van het niet naleven van deze afspraken zullen worden verhaald op de partij die de afspraken schendt.

Schrijvende pers

Journalisten van de schrijvende pers die zich van te voren hebben aangemeld kunnen tijdens de wedstrijd plaatsnemen op de perstribune. De perstribune bevindt zich op de hoofdtribune, waar een plaats is gereserveerd. Er is een WIFI-zone, die vrije toegang geeft tot internet.

Fotografen

Fotografen dienen eveneens te beschikken over een NSP-kaart of over een door Achilles’29 verstrekte veldkaart. Bij betreding van het speelveld dienen fotografen een foto-hes te dragen. Dit hes wordt voorafgaand aan de wedstrijd in de persruimte verstrekt. Na afloop van de wedstrijd dient iedereen dit hesje wederom in te leveren.

Fotografen kunnen plaatsnemen aan de korte zijde van het veld achter de boarding of aan de lange zijde tussen de cornervlag en de zestienmeterlijn op de daarvoor gereserveerde posities.

Interviews buiten wedstrijddagen

Wanneer u spelers en/of trainer wilt interviewen buiten de wedstrijddagen, dient u hiervoor een verzoek in te dienen via communicatie@achilles29.nl.

Redactionele artikelen

Redactionele artikelen naar aanleiding van een interview (face-to-face of telefonisch) dienen zonder uitzondering voor publicatie ter inzage en goedkeuring te worden gemaild naar communicatie@achilles29.nl. Het artikel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de geïnterviewde vertegenwoordiger van Achilles’29. Achilles’29 houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de tekst.

Overige aanvragen

Voor het houden van interviews, het maken van televisie of radio-opnamen of het maken van foto’s van spelers en trainers, dient u te allen tijden contact op te nemen met communicatie@achilles29.nl.

Contact

Voor meer informatie, aanvragen of verzoeken kunt u contact opnemen met onze persvoorlichter via communicatie@achilles29.nl.