Op dit moment is er een Commissie Bestuurszaken actief met het voorbereiden van een RVT en bestuursverkiezing.