Club 24-02-2018

In de media is de afgelopen dagen aandacht geweest voor de clublening die de vereniging Achilles’29 heeft uitgeschreven. Onze leden zijn daarvoor al rechtstreeks benaderd, maar er bereiken ons ook vragen van andere mensen en bedrijven die Achilles’29 een warm hart toedragen. Vandaar dat wij tevens via deze weg de mogelijkheid aanbieden om een bijdrage aan deze lening te leveren.

Wil je Achilles’29 ook ondersteunen en meedoen aan de clublening die de club daar speciaal voor heeft uitgeschreven? Dat kan door middel van het kopen van certificaten via onderstaande link. Onderstaand tref je de belangrijkste spelregels aan.

De certificaten kosten € 100,- per stuk. Voor een leenbedrag van bijvoorbeeld € 1.000,- koop je dan dus tien certificaten. Het uit te lenen bedrag kun je uiteraard zelf vaststellen. Het gaat nadrukkelijk om een lening. Dat betekent dat je het geld dat je nu aan Achilles’29 leent, ook weer terug krijgt. Dat gaat als volgt:
In de komende tien jaar worden er elk jaar 90 certificaten verloot. De uitgelote certificaten worden aan de eigenaar terugbetaald. Het kan dus zijn dat je je geld al over een jaar terug krijgt, maar het kan ook tien jaar duren. Neem je meerdere certificaten (en wij zeggen hoe meer hoe beter), dan kan het zijn dat je een deel van je geld al snel terug hebt en dat een ander deel langer duurt.

Certificaten kun je nu kopen via deze link. Betalen kan via iDeal of door het verlenen van een eenmalige automatische incasso.

In het kort de belangrijkste spelregels:

  1. Achilles’29 geeft 900 certificaten uit van elk € 100,-. Daarmee realiseert de vereniging een liquiditeit van € 90.000,-;
  2. De certificaten zijn genummerd van 001 tot 900 en worden op naam gesteld van degene(n) die het certificaat of de certificaten heeft gekocht. De namen en nummers worden opgenomen in een register. Een certificaat is overdraagbaar naar een ander persoon, maar hiervan dient wel melding te worden gemaakt bij de vereniging;
  3. De certificaathouder ontvangt zo spoedig mogelijk na betaling bericht welk(e) nummers(s) aan hem/haar zijn toegekend;
  4. Er wordt geen rente uitbetaald;
  5. Elk jaar op 1 juli, voor het eerst op 1 juli 2019, worden negentig certificaten afgelost. Deze negentig certificaten worden middels loting vastgesteld.
  6. De deelnemers ontvangen binnen een week na de verloting via het bij de vereniging bekende e-mailadres bericht over de nummers van de certificaten die zijn uitgeloot;
  7. Indien een certificaathouder na uitloting van zijn certificaat/certificaten deze niet binnen 1 jaar voor uitbetaling aanbiedt, verjaart het bedrag en valt het toe aan de vereniging;
  8. Het bestuur is bevoegd een groter aantal certificaten te verloten als de financiële positie van de vereniging dit toelaat. Het oordeel hieromtrent is aan het bestuur van de vereniging;

Onder deze link vind je het volledige reglement van de regeling. Mocht je daarnaast nog vragen hebben over de Achilles’29 Clublening, mail dan naar administratie@achilles29.nl.

Alvast heel hartelijk dank voor jullie medewerking!

Certificaten kopen