Samen togen wij ten strijd…

Dat doen we op het veld, maar ook daarbuiten. De geschiedenis heeft laten zien dat saamhorigheid Achilles’29 grote successen heeft gebracht. Nu hebben we die saamhorigheid nodig om door een moeilijke periode heen te komen. Daarom doen we een beroep op alle leden van Achilles’29, maar ook op onze bevriende en zakelijke relaties ons daarbij te helpen.

Tijdens de ledenvergadering hebben de leden van Achilles’29 een uiteenzetting gehad over de huidige situatie. Afgesproken is toen dat we er met z’n allen de schouders onder gaan zetten en dat we samen de benodigde € 90.000,- bij elkaar gaan brengen. En wel zo snel mogelijk!

Hoe we dat gaan doen?

We doen een oproep aan alle leden, maar ook familieleden, vrienden en bedrijven die Achilles’29 willen steunen, om de club een renteloze lening te verstrekken. Dat kan door leencertificaten te kopen. De certificaten kosten € 100,- per stuk. Voor een leenbedrag van bijvoorbeeld € 1.000,- koop je dan dus tien certificaten. Het uit te lenen bedrag kun je uiteraard zelf vaststellen.

In totaal worden er 900 van deze certificaten in omloop gebracht.
Het gaat nadrukkelijk om een lening. Dat betekent dat je het geld dat je nu aan Achilles’29 leent, ook weer terug krijgt. Dat gaat als volgt:
In de komende tien jaar worden er elk jaar 90 certificaten verloot. De uitgelote certificaten worden aan de eigenaar terugbetaald. Het kan dus zijn dat je je geld al over een jaar terug krijgt, maar het kan ook tien jaar duren. Neem je meerdere certificaten (en wij zeggen hoe meer hoe beter), dan kan het zijn dat je een deel van je geld al snel terug hebt en dat een ander deel langer duurt.

Certificaten kun je nu kopen via onderstaand formulier. Betalen kan via iDeal of door het verlenen van een eenmalige automatische incasso.

In het kort de belangrijkste spelregels:

  1. Achilles’29 geeft 900 certificaten uit van elk € 100,-. Daarmee realiseert de vereniging een liquiditeit van € 90.000,-;
  2. De certificaten zijn genummerd van 001 tot 900 en worden op naam gesteld van degene(n) die het certificaat of de certificaten heeft gekocht. De namen en nummers worden opgenomen in een register. Een certificaat is overdraagbaar naar een ander persoon, maar hiervan dient wel melding te worden gemaakt bij de vereniging;
  3. De certificaathouder ontvangt zo spoedig mogelijk na betaling bericht welk(e) nummers(s) aan hem/haar zijn toegekend;
  4. Er wordt geen rente uitbetaald;
  5. Elk jaar op 1 juli, voor het eerst op 1 juli 2019, worden negentig certificaten afgelost. Deze negentig certificaten worden middels loting vastgesteld.
  6. De deelnemers ontvangen binnen een week na de verloting via het bij de vereniging bekende e-mailadres bericht over de nummers van de certificaten die zijn uitgeloot;
  7. Indien een certificaathouder na uitloting van zijn certificaat/certificaten deze niet binnen 1 jaar voor uitbetaling aanbiedt, verjaart het bedrag en valt het toe aan de vereniging;
  8. Het bestuur is bevoegd een groter aantal certificaten te verloten als de financiële positie van de vereniging dit toelaat. Het oordeel hieromtrent is aan het bestuur van de vereniging;

Onder deze link vind je het volledige reglement van de regeling. Mocht je daarnaast nog vragen hebben over de Achilles’29 Clublening, mail dan naar administratie@achilles29.nl.

We hopen dat jullie massaal een bijdrage leveren aan de toekomst van onze club. Alle beetjes helpen! Als je iemand in je familie, vrienden- of relatiekring weet die ook wel mee zou willen doen, stuur dit bericht dan gerust door, want hoe meer mensen hoe beter. Alvast heel hartelijk dank voor jullie medewerking!