Achilles'29 1, Club 06-06-2017

Achilles’29 is met de KNVB in overleg over de gang van zaken tijdens de pilot en rondom de aanvraag van de licentie. Achilles’29 heeft hieromtrent een bodemprocedure aangekondigd. Partijen doen er alles aan zaken in onderling overleg op te lossen en juridische procedures te voorkomen. Wij gaan er nu van uit dat de KNVB en Achilles’29 hier samen op een goede manier uit gaan komen.

In het overleg met de KNVB hebben we ook afgesproken dat Achilles’29 de zaak met betrekking tot het spoedappèl doorzet. Deze procedure staat dus nadrukkelijk los van de rest en gaat over de gang van zaken in de laatste week van de competitie toen Achilles’29 een paar uur voor de laatste wedstrijd 3 punten in mindering kreeg. Het spoedappèl is morgenochtend (woensdag 7 juni) om 09.00 uur bij het Gerechtshof in Arnhem.