Achilles'29 1, Club 08-01-2017

In zijn nieuwjaarsrede memoreerde voorzitter Harrie Derks de vele Achillesmensen die zich week in week uit belangeloos inzetten voor de club. Zonder deze mensen zou Achilles’29 niet kunnen draaien en we zijn hen dan ook veel dank verschuldigd. Sommige mensen onderscheiden zich echter op een heel bijzondere manier en Jan van Kesteren is er daar een van. Hij voetbalde bij Achilles’29 en was vrijwilliger op allerlei terreinen. Veel meer was Jan echter ook de man met de visie en het lef en hij heeft door de inzet van zijn kennis en ondernemerschap er voor gezorgd dat de club enorme stappen voorwaarts maakte. Ogenschijnlijk is hij de man op de achtergrond en ja, hij is een man van weinig woorden. Maar zoals Jan ook vele jaren op een bescheiden manier zijn bedrijf leidde, zo speelt en speelde hij bij Achilles’29 ook een belangrijke rol in de vooruitgang van de club. Met zijn kennis, inzet en drive heeft hij onze vereniging mede gebracht op de plek waar we nu staan.

Erelid word je niet zomaar. Deze titel is alleen weggelegd voor mensen die in het historisch perspectief gezien een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van Achilles’29. Bij zijn 60 jarige verbintenis aan Achilles’29 kreeg Jan van Kesteren deze eervolle titel toegekend en dat is gezien zijn bijdrage meer dan verdiend. Niet onvermeld mag blijven dat Jan bij al zijn activiteiten altijd de onvoorwaardelijke steun krijgt van zijn vrouw Dinie. Deze eretitel komt dus ook Dinie zeker toe!

Dank jullie wel Jan en Dinie voor alles wat jullie tot nu toe voor Achilles’29 hebben gedaan.