Achilles'29 1, Club 31-03-2017

Na meer dan elf weken broeden is de Beroepscommissie Licentiezaken tot de slotsom gekomen dat Achilles’29 72.000 euro boete moet betalen voor het te laat aanleveren van financiële stukken (!). Deze uitspraak is de slotsom van een dubieus proces dat in het voorjaar van 2016 begon, toen Achilles’29 conform afspraken een aanvraag deed voor de licentie Betaald Voetbal.

Cruciaal is dat de Beroepscommissie in deze uitspraak niet ingaat op de dubieuze handelwijze van de KNVB bij de totstandkoming van het uitvoerings-/wijzigingsbesluit afgelopen zomer op basis waarvan Achilles’29 deelneemt aan de competitie in de Jupiler League. Juist de vragen rond dit proces waren voor de Beroepscommissie aanleiding een nader onderzoek in te stellen en ook juist daarvoor vroeg de commissie extra tijd (normaal doet de commissie binnen twee weken uitspraak). Na elf weken ligt er nu een standaard-uitspraak, zonder enige onderbouwing over de bevindingen van de reglementencommissie; terwijl over de licentieprocedure met geen woord wordt gerept!

Achilles’29 heeft door de deelname aan de pilot voor promotie naar de Jupiler League vanuit de Topklasse enorm haar nek uitgestoken voor het Nederlandse voetbal. Het zogenaamde Combinatiedossier, waarin de afspraken over de promotie en degradatie tussen het betaald voetbal en het amateurvoetbal geregeld moesten worden, was al jarenlang een hoofdpijndossier van de KNVB. Het overleg binnen de KNVB tussen de amateurs en de profs zat compleet in een impasse. De pilot moest deze situatie doorbreken en Achilles’29 werd als topamateurclub gevraagd tegen verlichte licentie-eisen deel te nemen aan de competitie, zodat ‘geleerd’ kon worden van de praktijk.

De licentie-eisen bleken in de praktijk niet zo ‘verlicht’. De pilot kostte Achilles veel geld en heeft veel impact gehad op de organisatie. Een evaluatie vond nooit plaats. Gezien alle al gedane investeringen wilde Achilles’29 toch door. Na een verlenging van de pilot met een jaar vroeg Achilles’29 daarom conform afspraak vorig voorjaar de licentie Betaald Voetbal aan. De club voldeed daarbij aan alle vooraf gestelde eisen. Vervolgens lag het dossier eerst wekenlang op een bureau en besloot de KNVB in de zomer van 2016 om onduidelijke redenen alsnog een andere koers te varen. Pas toen het nieuwe seizoen weer begonnen was, kreeg Achilles’29 duidelijkheid over de voorwaarden waaronder er gevoetbald ging worden. De club kreeg geen proflicentie, moest tegelijkertijd wel aan alle licentie-eisen voldoen, maar mocht dit seizoen niet promoveren of aan de playoffs deelnemen. Ook werd op de valreep een aantal heel belangrijke voorwaarden voor Achilles’29, zoals bepalingen rondom de Regionale Jeugd Opleiding en het Jong team, in het nadeel van Achilles’29 beslist. Daarmee begon een sneeuwbal te rollen, waarvan de gevolgen voor Achilles’29 bovenmatige vormen aannemen.

De vraag waarom Achilles’29 volgens een uitvoeringsbesluit wel aan de competitie mocht deelnemen, maar tegen dezelfde voorwaarden en eisen geen licentie kreeg, blijft onbeantwoord. Ook over de dubieuze handelwijze van de KNVB wordt in de uitspraak van de Beroepscommissie Licentiezaken met geen woord gerept.

Achilles’29 zal zich in de komende dagen beraden over eventuele vervolgstappen.