Contributie seizoen 2016-2017

Voetballende leden
Spelende leden die ouder zijn dan 18 jaar of geboortejaar voor 1998 (senioren): € 201,00
Spelende leden die uitkomen in A, B of C of geboortejaar 1998-2003 (junioren): € 155,00
Spelende leden die uitkomen in D, E of F of geboortejaar 2004-2009 (pupillen): € 115,00

Alle voetballende leden zijn verplicht € 25,00 per jaar aan het kledingfonds bij te dragen.

Niet voetballende leden
Kabouters en niet spelende pupillenleden € 60,00
Niet spelende juniorenleden geboortejaar 1998-2003 € 75,00
Niet spelende leden tussen 18 en 65 jaar: € 110,00
Niet spelende leden geboren voor 01-07-1951 € 53,00

Door verzending van dit aanmeldingsformulier wordt machtiging verleend aan Achilles’29, p/a Cranenburgsestraat 1, 6561 AL te Groesbeek tot het afschrijven van verschuldigde bedragen op vermelde bank-of girorekening, zoals deze is vastgesteld in de ledenvergadering van de vereniging. De contributie is telkens vooraf in één keer verschuldigd voor de periode van 1 juli tot en met 30 juni en wordt in termijnen* geïncasseerd. Mocht ondergetekende het niet eens zijn met een incasso, dan heeft hij/zij de bevoegdheid het bedrag binnen 30 dagen na afschrijving bij zijn/haar bank te laten storneren.