Contributie seizoen 2017-2018

Voetballende leden
Spelende leden die ouder zijn dan 18 jaar of geboortejaar voor 1999 (senioren): € 201,00
Spelende leden die uitkomen in A, B of C of geboortejaar 1999-2004 (junioren): € 170,00
Spelende leden die uitkomen in D, E of F of geboortejaar 2005-2010 (pupillen): € 125,00

Alle voetballende leden zijn verplicht € 25,00 per jaar aan het kledingfonds bij te dragen.

Niet voetballende leden
Kabouters en niet spelende pupillenleden € 65,00
Niet spelende juniorenleden geboortejaar 1999-2004 € 75,00
Niet spelende leden tussen 18 en 65 jaar: € 110,00
Niet spelende leden geboren voor 01-07-1952 € 58,30

Door verzending van dit aanmeldingsformulier wordt machtiging verleend aan Achilles’29, p/a Cranenburgsestraat 33a, 6561 AM te Groesbeek tot het afschrijven van verschuldigde bedragen op vermelde bank-of girorekening, zoals deze is vastgesteld in de ledenvergadering van de vereniging. De contributie is telkens vooraf in één keer verschuldigd voor de periode van 1 juli tot en met 30 juni en wordt in termijnen* geïncasseerd. Mocht ondergetekende het niet eens zijn met een incasso, dan heeft hij/zij de bevoegdheid het bedrag binnen 30 dagen na afschrijving bij zijn/haar bank te laten storneren.