Achilles'29 1 13-09-2013

Vandaag heeft de gemeente Groesbeek een en ander naar buiten gebracht over de status van de bouw van kleedkamers en tribune bij Achilles’29. Niet alle feiten worden in de berichtgeving genoemd. Daarom een aantal zaken ter aanvulling.

Financieel

Achilles heeft de gemeente volledige openheid van zaken gegeven over de wijze waarop de vereniging is omgegaan met de verstrekte subsidie. In totaal is een bedrag van 370.087 euro aan Achilles toegekend. 

  • 46.398 euro is door de gemeente intern verrekend in verband met de kosten voor procedures etc. Dit geld heeft Achilles nooit ontvangen, maar is bij de gemeente direct van het ene potje naar het andere gegaan.
  • 253.225 euro is in totaal aan voorschotten aan Achilles betaald. Hiervan is 62.448 euro uitgegeven aan voorbereidingskosten. Achilles heeft hiervan de facturen en betaalbewijzen overlegd. De rest van het bedrag, 190.777 euro, staat bij Achilles op een spaarrekening. 
  • 70.464 euro is nog in het bezit van de gemeente en wordt bij realisatie na verrekening van bouwleges (25.445) aan Achilles uitbetaald. 

Proces

In de voorbereidingsfase van de bouw was er sprake van een aantal ontwikkelingen die ervoor zorgden dat het bestuur een pas op de plaats moest maken. In eerste instantie was dat het faillissement van de aannemer, later bleek dat de successen van Achilles’29 in de top van het amateurvoetbal ertoe leidden dat zich nieuwe kansen voordeden en Achilles zich sportief kon verbeteren (stap naar de Jupiler League). Omdat met de bouw grote bedragen zijn gemoeid, heeft het bestuur -steeds in goed overleg met de gemeente- de tijd genomen een aantal zaken te heroverwegen en goed te kijken naar het grootste rendement van de investeringen van (gemeenschaps)geld. Dit heeft geleid tot drie scenario’s. 

Van het meest haalbare scenario ligt een concept- plan klaar en met Ballast Nedam is een intentieovereenkomst gesloten over het vervolg van het traject en de realisatie. Ook daarvan is de gemeente op de hoogte gebracht door middel van onderliggende stukken. 

De communicatie in de media wekt de indruk dat Achilles’29 op onverantwoorde wijze is omgegaan met subsidiegeld en nu nog moet beginnen met het maken van een plan. Dat is beslist niet het geval. Het bestuur van Achilles werkt in samenwerking met Ballast Nedam het definitieve plan uit. Afgesproken is dat dit plan voor 1 november gereed is en dat Achilles’29 daarna begint met de bouwvoorbereidingen en de realisatie van de kleedkamers en tribune.